GIỚI THIỆU CHUNG

Để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành hệ thống đại học nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam, ĐHQG-HCM xây dựng chương trình thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành về công tác, với số lượng khoảng 350 người trong giai đoạn 2024-2030 (gọi tắt là Chương trình VNU350).

Chương trình VNU350 được triển khai dựa trên nguyên tắc:

 • Đảm bảo phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chiến lược phát triển ĐHQG-HCM và nhu cầu thực tế của các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM (sau đây viết tắt là đơn vị).
 • Được thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, chất lượng, hiệu quả; lựa chọn được người có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm cần thu hút cũng như điều kiện, tiêu chuẩn của chính sách thu hút.
 • Có sự cam kết đồng hành cùng thực hiện giữa ba bên: ĐHQG-HCM – Các đơn vị – Nhà khoa học được thu hút.

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI ĐHQG-HCM XEM TẠI ĐÂY

CÂU CHUYỆN VỀ GIẢNG VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành tham gia Chương trình VNU350 sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ từ ĐHQG-HCM và chính sách hỗ trợ cụ thể của từng đơn vị tuyển dụng. Các chính sách đãi ngộ từ ĐHQG-HCM bao gồm:

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

Các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu đều có thể tham gia ứng tuyển Chương trình VNU350.

 • Có trình độ tiến sĩ. Ưu tiên các ứng viên có học hàm, có chuyên môn liên quan đến các ngành, lĩnh vực thuộc vị trí tuyển dụng; đã học tập, công tác ở nước ngoài.
 • Đảm bảo các giá trị cốt lõi của ĐHQG-HCM: Xuất sắc, tiên phong, chính trực, trách nhiệm, cộng đồng. Theo đó các ứng viên cần có khả năng giảng dạy, nghiên cứu độc lập; có khát vọng, hoài bão, mong muốn đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của ĐHQG-HCM nói riêng và giáo dục đại học Việt Nam nói chung.
 • Ứng viên đăng ký tham gia Chương trình VNU350 phải đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được thông báo trúng tuyển.

Đối với nhà khoa học trẻ, cần đáp ứng một trong bốn tiêu chí sau:

(1) Có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí, hội nghị uy tín;

(2) hoặc có bằng phát minh, sáng chế đã được đăng ký thành công;

(3) hoặc có sản phẩm khoa học, công nghệ đã được chuyển giao;

(4) hoặc có hướng nghiên cứu mới, triển vọng, phù hợp với chiến lược phát triển ĐHQG-HCM.

Đối với nhà khoa học đầu ngành, cần đáp ứng đủ năm tiêu chí sau:

Có kinh nghiệm và năng lực:

(1) đứng đầu nhóm nghiên cứu hoặc trưởng phòng thí nghiệm;

(2) chủ trì đề tài, dự án khoa học – công nghệ;

(3) có công trình công bố trên các tạp chí khoa học uy tín hoặc sở hữu bằng độc quyền phát minh, sáng chế;

(4) có kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh;

(5) có mối quan hệ, hợp tác trong nước và quốc tế (là thành viên của các tổ chức khoa học – công nghệ quốc tế; tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; biên tập, phản biện bài báo cho các tạp chí quốc tế).

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2024

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

YÊU CẦU HỒ SƠ

Ứng viên chuẩn bị một bộ hồ sơ năng lực theo yêu cầu như sau:

 • Thư trình bày nguyện vọng;
 • Thư giới thiệu từ đơn vị cũ hoặc thư giới thiệu từ những thầy/cô hướng dẫn hoặc những chuyên gia có uy tín.

 • Lý lịch khoa học; (theo biểu mẫu đính kèm TẢI VỀ);
 • Kế hoạch phát triển của cá nhân trong 5 năm nếu trúng tuyển;
 • Thuyết minh đề tài theo mẫu của ĐHQG-HCM; (theo biểu mẫu đính kèm TẢI VỀ);
 • Các tài liệu minh chứng năng lực, kinh nghiệm công tác, thành tích phù hợp với yêu cầu vị trí thu hút.

PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ

Ứng viên chuẩn bị hồ sơ và gửi về ĐHQG-HCM trước ngày 30/6/2024 thông qua một trong hai phương thức:

Nếu lĩnh vực mà ứng viên quan tâm, không có trong danh mục tuyển dụng của các đơn vị thì ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho ĐHQG-HCM.

Ứng viên chỉ đăng ký ở một vị trí, một đơn vị phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực của mình. Hồ sơ đăng ký không hoàn trả lại.

Ghi chú: Ứng viên chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ minh chứng. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả và xử lý theo quy định.

ĐHQG-HCM sẽ thông báo kết quả trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày cuối cùng nhận đơn.

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN